Skip to footerSkip to content
  1. Alle Cursussen

De positie van zorgaanbieders in het sociaal domein bij gemeentelijke toezicht en handhaving

  • Klassikaal

De positie van zorgaanbieders in het sociaal domein bij gemeentelijke toezicht en handhaving

Tijdens deze cursus krijgt u van twee experts in deze materie een overzicht van het complete proces vanaf contractering tot een eventuele terugvordering. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en casussen wordt gedurende de dag stilgestaan bij de eisen die aan zorginstellingen mogen worden gesteld en de toezichtsbevoegdheden van gemeenten. In het bijzonder wordt ingegaan op belangrijke valkuilen zoals de exacte kwalificaties van het personeel, de specifieke omschrijving van de te leveren zorg en de eisen die aan een verbeterplan mogen worden gesteld.

0