Skip to footerSkip to content
 1. Alle Cursussen

Wet Inburgering 2021 - E-learning

 • Training

Deze training is geschikt voor iedereen die te maken heeft met de uitvoering van de Wet inburgering 2021, zoals beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers en casemanagers.

Vanaf 2022 zijn de gemeenten weer verantwoordelijk voor inburgering. Met de Wet inburgering 2021 wil men de inburgeraars snel volwaardig laten deelnemen aan de maatschappij. Welke taken komen bij de gemeente te liggen? Hoe begeleid en ondersteun je de inburgeringsplichtigen? En hoe hangt deze wet samen met andere onderdelen binnen het sociaal domein? Je leert het in de training Wet Inburgering 2021.

Leerplan

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Doel en achtergrond van de Wet inburgering 2021
 • Taken: wat staat in de wet
 • Doelgroep
  • Ontheffing
 • Leerroutes
  • B1 - route
  • Onderwijsroute
  • Z - route
 • Module Arbeidsmarkt en participatie
 • Toepassen van de wet
  • Brede intake
  • PIP
 • Reikwijdte en relatie met andere wet- en regelgeving binnen het sociaal domein
 • Handhaving
 • Financieel ontzorgen

Opleidingskenmerk(en)

Trainingen

Rooster

3 maanden

Leerdoel(en)

Je volgt de training via zelfstudie. In 5 lesblokken van ongeveer 15 minuten maak je je de theorie eigen. Door middel van praktijkcases leg je bovendien de relatie tussen theorie en praktijk. Je toetst jezelf in de online leeromgeving, zo weet je zeker dat je je de basiskennis en de inrichting van de Wet inburgering eigen hebt gemaakt.