Skip to footerSkip to content
 1. Alle Cursussen

Wft-PE Adviseur Pensioen (e-learning exclusief examenrecht) - E-learning (incl. print syllabus)

 • E-learning

Deze opleiding Wft-PE Adviseur Pensioen is ontwikkeld voor degenen die in het bezit zijn van het diploma Wft Adviseur Pensioen. Je doet alleen het PE-examen voor de hoogst gekwalificeerde beroepskwalificatie. Daarmee actualiseer je automatisch ook de onderliggende modules Basis en Vermogen.

Deze zeer compacte en examengerichte opleiding van NIBE-SVV bereidt je uitstekend voor op het examen Wft-PE Adviseur Pensioen. De aan een Wft-diploma gekoppelde adviesbevoegdheid geldt niet onbeperkt. Elke 3-jaarlijkse Permanente Educatieperiode (PE-periode) moet je een PE-examen behalen om die adviesbevoegdheid geldig te houden. Heb je je Wft-diploma behaald vóór 1 april 2022 of voor deze datum je adviesbevoegdheid verlengd, dan moet je vóór 1 april 2025 een PE-examen doen om je diploma tot 1 april 2028 geldig te houden.

Leerplan

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • BKR
 • Convenant Boedelrekening
 • Energiemaatregelen
 • Extra verhoging wettelijk minimumloon
 • Fiscale wijzigingen
 • Kifid
 • Kostendelersnorm
 • Leidraden over en aanpassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 • Premierestitutie bij schending mededelingsplicht
 • Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 • Schuldhulpverlening
 • Stichting Tuchtraad Verzekeraars
 • Stijging AOW-leeftijd
 • Studiekosten
 • Verlofregelingen
 • Verplichte assurantiebelasting bij dubbele vergoeding
 • WAMCA
 • Aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen
 • Afschaffen schenkingsvrijstelling eigen woning
 • Besluit verzekeringskeuringen ex-kankerpatiënten
 • Besluiten Lijfrenten
 • Hervorming box 3
 • Hoge Raad: Inkomsten uit tijdelijke verhuur van deel eigen woning belast in box 1
 • Inkomstenbelasting in relatie tot vermogensadvies
 • Mijnwaardeoverdracht.nl
 • Ontwikkelingen oudedagsverplichting van de directeur-grootaandeelhouder
 • Oplossing lijfrente-uitkering emigrant verruimd
 • Verzachten samentelregeling Successiewet bij bloedverwanten
 • Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen
 • AFM-leidraad informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht
 • Hoogte loongerelateerde uitkering voor voortgezette pensioenopbouw na onvrijwillig ontslag
 • Klein verzamelbesluit pensioenen
 • Verbod op korten pensioenpremies bij schuldsaneringsakkoord met werkgever
 • Waardebepaling afstorten pensioenrechten na echtscheiding

Opleidingskenmerk(en)

Vakopleiding

Rooster

 • Duur van de opleiding: 1 maand
 • Varianten: E-learning
 • E-learning: Afstandsstudie met contact en begeleiding op afstand van een ervaren vakdocent
 • Examentraining: E-learning met 1 bijeenkomst van 09.00 uur tot 12.00 uur of 1 avond van 19.00 uur tot 22.00 uur in een online klaslokaal

Leerdoel(en)

Doel van de opleiding is dat je actuele kennis en vaardigheden ontwikkelt waarmee je optimaal wordt voorbereid op het officiële Wft-PE-examen. De opleiding is praktijkgericht, zeer toegankelijk en passend bij je rol als adviseur pensioen.

In een moderne online leeromgeving worden de voor het examen relevante toetstermen in artikelen toegelicht. Met een adaptief leersysteem toets je je kennis over en toepassing van elk onderwerp met voor het examen representatieve vragen. Met een oefenexamen dat de feitelijke examensituatie nauwkeurig nabootst, toets je of je klaar bent voor het echte examen. Eventuele vragen kun je stellen aan je studiebegeleider of medestudenten. Je kunt zo vaak oefenen als je wilt. De samenstelling van de proefexamenvragen wordt elke keer aangepast.

Toelating

Je bent in het bezit van een geldig diploma Wft Adviseur Pensioen.