Skip to footerSkip to content
 1. Alle Cursussen

Post Bachelor Module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid - Virtual Classroom

 • Virtueel Klassikaal

Je bent hoger opgeleid en je wilt je inzicht en vaardigheden op het gebied van arbeids- en sociaal recht verder ontwikkelen. Ook voor HR-managers is deze opleiding zeer interessant.

In de Virtual Classroom wordt de klasruimte digitaal nagebootst en volg je live les via de computer. De lessen zijn klassikaal en interactief, waardoor de les niet heel anders is dan normaal. Je kunt tijdens de les direct vragen stellen aan de docent, werken aan opdrachten en discussiëren met medestudenten. Op deze manier kun je veilig vanuit huis studeren. Het enige dat je nodig hebt is een werkende internetverbinding. Je ontvangt duidelijke instructies over het inloggen en het gebruik en er is technische ondersteuning mochten er problemen zijn. Ben je benieuwd naar de essentie van goed werkgever- en werknemerschap en wil je je kennis opfrissen over de wederzijdse verplichtingen? In deze praktijkgerichte opleiding verbreed je je kennis over verschillende soorten arbeidsovereenkomsten en de nieuwste juridische ontwikkelingen en voorstellen. Onze ervaren docenten leren je omgaan met de zieke werknemer en zijn re-integratie en nemen je uitgebreid mee in het ontslagrecht. Daarbij ga je praktijkgericht aan de slag met het wijzigen van arbeidsvoorwaarden, de toepassing van verbetertrajecten en het analyseren van contracten.

Leerplan

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Arbeidsrecht
 • Soorten arbeidsovereenkomsten en bijzondere bedingen
 • Ketenregeling
 • Concurrentie- en relatiebeding
 • Wijziging van de arbeidsovereenkomst en secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Afspiegelingsbeginsel
 • Opvolgend werkgeverschap
 • Wet arbeid en zorg
 • Wet- en regelgeving inzake flexkrachten en payrolling
 • Juridische ontwikkelingen en wetsvoorstellen (bijvoorbeeld naar aanleiding van kabinetsplannen)
 • Privacywetgeving
Sociale zekerheid
 • Goed werkgever- en werknemerschap
 • Wederzijdse verplichtingen
 • De zieke werknemer
 • Wet verbetering poortwachter en loonsancties
 • Arbeidsre-integratie en casemanagement
 • Socialezekerheidswetten (Werkloosheidswet, Ziektewet, WIA, Wajong)
 • Actuele ontwikkelingen met betrekking tot de arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
Ontslagrecht
 • Ontslagrecht en ontslagbescherming
 • Collectief arbeidsrecht en ontslag
 • Ontslagroute en de rol van UVW
 • Beëindiging van een arbeidsovereenkomst in onderling overleg
 • Transitievergoeding
 • Billijke vergoeding
 • Analyse van contracten
 • Dossiervorming en verbetertrajecten
 • Rechtsbescherming

Opleidingskenmerk(en)

Post Bachelor

Rooster

 • Duur van de opleiding: 3 maanden
 • Varianten: Avond, dag, zaterdag
 • Dag: 3 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur
 • Avond: 6 avonden van 19.00 uur tot 22.00 uur
 • E-learning: Afstandsstudie met contact en begeleiding op afstand

Toelating

In dit programma wordt uitgegaan van HBO-werk- en -denkniveau.