Skip to footerSkip to content
 1. Alle Cursussen

HBO Module Financieel Management voor Managers - Zaterdag

 • Klassikaal

Vanuit je rol als manager zoek je verdieping in je kennis van financieel management en het werken met cijfers. Dat maakt dit programma zeer interessant voor je.

Word je vanuit je rol als manager steeds vaker betrokken bij financiële vraagstukken binnen je organisatie? Kies dan voor deze HBO Module Financieel Management voor Managers. In dit programma ontwikkel je vaardigheden om financiële overzichten te interpreteren. Hiervoor ga je aan de slag met kasstroomoverzichten en de balans- en resultatenrekeningen. Ook leer je financiële kengetallen berekenen en interpreteren. Zo kun je na afloop de functies en totstandkoming van verschillende soorten budgetten uitleggen. Bovendien weet je welke gevolgen bepaalde financiële beslissingen hebben voor je afdeling. Daarmee vorm je een waardevolle gesprekspartner binnen je organisatie.

Leerplan

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Financieel management voor managers

(6 bijeenkomsten)

 • Interpreteren van financiële overzichten
 • Kosten en opbrengsten
 • Kostprijs
 • Budgettering
 • Break-even analyse
 • Investeringen en risicomanagement
 • Managementrapportage en ­-verantwoording
 • Financiële ondersteuning besluitvorming

Opleidingskenmerk(en)

HBO-deelprogramma

Rooster

 • Duur van de opleiding: 3 maanden
 • Varianten: Avond, dag, zaterdag
 • Dag: 3 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur
 • Avond: 6 avonden van 19.00 uur tot 22.00 uur
 • E-learning: Afstandsstudie met contact en begeleiding op afstand

Diploma uitreiking

Je sluit dit programma af met een praktijkgerichte opdracht. Hiermee toon je aan dat je het geleerde direct kunt toepassen binnen je werk. Bij succesvolle afronding ontvang je het diploma ‘HBO Financieel Management voor Managers’ van Hogeschool NCOI.

Indien je eventueel verder wilt studeren en je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor Bachelor, dan ontvang je vrijstelling voor de gelijke onderdelen uit de HBO Bacheloropleiding.

Leerdoel(en)

In dit programma worden belangrijke financiële vraagstukken behandeld waar je als manager mee te maken kunt krijgen. Welke verschillende kosten zijn er? En op welke manier beïnvloeden deze kosten de kostprijs van een product of prijs binnen je organisatie? Je leert de financiële situatie van je organisatie in kaart brengen, zodat je inspraak hebt bij belangrijke besluitvormingsprocessen die ook jouw afdeling aangaan. Uiteraard word je hierbij begeleid door een ervaren docent met jarenlange ervaring binnen het financieel management.

Toelating

Dit programma wordt op HBO-niveau verzorgd. Voor dit programma gelden geen specifieke vooropleidingseisen.